ידיעון ומערכת שעות


מצורף קישור להורדת ידיעון בית הספר לשנת הלימודים הנוכחית . 
הידיעון פורס את מגוון השיעורים הקיים בבית הספר ואת אפשרויות הבחירה של התלמידים.

[מעודכן לשנה"ל תשע"ז]מצורף קישור למערכת השעות הכללית של בית הספר מחולק לפי תלתונים.

[מעודכן לשנה"ל תשע"ז]