ידיעון ומערכת שעות


מצורף ידיעון בית הספר לשנת הלימודים הנוכחית . 
הידיעון פורס את מגוון השיעורים הקיים בבית הספר ואת אפשרויות הבחירה של התלמידים.


[מעודכן לשנה"ל תשע"ט]

לפתיחת הידיעון


מצורף קישור למערכת השעות הכללית של בית הספר מחולק לפי תלתונים.

[מעודכן לשנה"ל תשע"ט]