הודעות‏ > ‏

החלטת אספה מיום ד 26.2.14

נשלח 28 בפבר׳ 2014, 23:06 על ידי טל הופמן
תלתונים יכולים לקיים אספות תלתון בהן ידונו בכל נושא שיבחר
התלתונים יוכלו לקבל לקבל החלטות הנוגעות אך ורק לילדי וצוות התלתון
על התלתונים לפרסם החלטות אלו  באתר בית הספר

וי=עדת אספה
Comments