צוות ניהול


הוועדה\תפקיד:

צוות ניהול

מה לא עובד:

צוות פעיל במיוחד, ללא סמכות מוגדרת מן הקהילה

תאור עובדתי של המצב:

הצוות משמש כצומת מרכזית לקבלת החלטות וזרימת מידע בגבעול.

בצוות חברים כל רכזי התלתונים, הגננת, היועצות.

הצוות נפגש פעם בשבוע לישיבה ארוכה.

איפה הדילמה

בית הספר אמור להיות מנוהל על ידי הרשות המבצעת, ואילו צוות הניהול לא מוגדר כוועדה או כחלק מהרשות המבצעת. אין בו תלמידים והורים ובכך חוטא לרעיון שחלק מהלמידה המשמעותית בגבעול נעשית מתוך ניהול בית הספר, וכי הרשות המבצעת צריכה לפעול בשותפות בין הורים תלמידים וצוות.

מצד שני- זהו גוף של אנשי מקצוע, מחוייבים, בעלי תפקידים, הדורש מחוייבות רבה, אחריות ודיסקרטיות (פעמים רבות עולים נושאים פרטיים ו/או אישיים של צוות וילדים). הגוף הזה מבהיר את תפקידיהם של המנהלים כשותפים לניהול גבעול ולא ככוח ייחודי.

Comments