קישורים‏ > ‏

קישורים ומידע לשעת חירום...

אתרים הכוללים מידע לשעת חירום

לבריאות לבריאות
משרד הבריאות
משרד הבריאות
חוזרי מנכ""ל חוזרי מנכ"ל בנושא בטחון ובטיחות
פיקוד העורף
פיקוד העורף
שירות פסיכולוגי ייעוצי
שפ"י
אתר החרום הייעודי "לומדים מרחוק" המצוי באתר או"ח של משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/LMS

אתר מחוז חיפה בקטגוריה "חרום, למידה מקוונת בחרום": http://cms.education.gov.il/educationcms/units/haifa/herum/lemidabeherum/lemidamekuvenetbeherum.htm

לרשותכם קיים גם דף פייסבוק של המחוז כתובת המהווה מרחב להעברת הודעות בזמן אמת ולשיתוף בחוויות ותובנות: http://www.facebook.com/MachozHaifa

פעילות מתוקשבת בשעת חירום

פורום כיתות א'-ו' בשעת חירוםתת-דפים (1): רסס לשעת חירום