מדעים, יישומי מחשב ועוד.....

עבודה באקסל - סקר לפסח
עבדו עפ"י ההוראות בקבצים המצורפים

Ĉ
עפרה דולינסקי,
3 במרץ 2013, 22:07
ĉ
עפרה דולינסקי,
3 במרץ 2013, 4:28