קבוצת דיון כללית
דיונים כלליים בנושא בית החינוך.
עזרה עזרה

כללים תקנון הפורום

הצפייה והתגובה בקבוצת הדיון פתוחה לכל חברי קהילת בית החינוך.
בשאלות ניתן לפנות לועדת קשרי קהילה.