וועדות‏ > ‏

תפקידי הרכזים


הוועדה\תפקיד:

רכזים (מקצוע, פדגוגי, חונכות, תלתון)

מה לא עובד:

תפקידים ללא הגדרה

תאור עובדתי של המצב:

רוב התפקידים מתפקדים בפועל, ריכוז מקצוע וריכוז פדגוגי לא ממש. (שווה להפריד לטעמי, לאה)

איפה הדילמה

איך מחליטים מי נבחר לרכז?

מהם הקריטריונים לבחירתם ? האם התפקיד דורש ידע אקדמי או ניסיון או שניהם ?

אם התפקיד מקצועי האם בחירתו פתוחה לציבור ? האם לבחירה יש תהליך מקדים ואז יציאה לציבור להכריע ?

התפקיד - מי קובע מה מטרותיו  ובחינת יישומן ? מי מלווה את הרכז וממשב אותו ? מהם סמכויותיו ?

האם הרכז צריך להציג תוכנית עבודה ?

Comments