סיכום ישיבת וועד הורים גבעול מיום 20/9/2011

נשלח 28 בינו׳ 2012, 1:03 על ידי נילי לוי מצגר   [ עודכן 28 בינו׳ 2012, 1:03 על ידי עמית נגדימן ]

נוכחים: יעקב, מאיה, תום, גליה, נילי, אביטל, אמיר, מירב, סיוון ויוסי

גליה ותום נבחרו ליו"ר של הועד.

-          הוחלט עקרונית לנסות לנהל חלק מהדיונים דרך דואר אלקטרוני שיהיה פתוח וגלוי לצפייה לכל הקהילה. 

-          לא תהיה אפשרות לקהילה להשתתף בדיוני הוועד בפורום זה אלא רק בישיבות הוועד.

-          דווח ע"י יוסי על פגישה עם חני וייצמן מנהלת אגף החינוך בעירייה, הוסכם כי לכולם אינטרס משותף לשמור על בית הספר .כמו כן הוסכם  כי אחת לרבעון תתקיים פגישה משותפת עם המפקחת, מנהלת אגף החינוך,המנהלים ונציגות ההורים בה יועלו סוגיות שונות. זוהי התחלה מבורכת של קשר  אנו נמשיך לקיים מגע  עם נציגות העירייה.

נושאים הטעונים טיפול:

1.      בחירת נציג לוועד הורים עירוני.

2.      אישור הוועד בהצבעה באסיפה הקרובה.

3.      בדיקת מסמך הצהרת כוונות של הוועד משנים קודמות, התאמתו ועדכונו בהתאם.

 

נושאים שהועלו לדיון בישיבות הבאות של הוועד

שקיפות תקציב בית ספר/עמותה

יצירת קשר עם העמותה והבנת דרכי פעולתה

בחינת הקשר בין הגן לבית הספר

מניעת פריצות והשחתות רכוש בית הספר

ערוב אוכלוסיה מקומית בפעילות בית הספר

בחינה ושיפור התקשורת בין הצוות להורים

זהירות בדרכים

מורה נבוכים להורים נבוכים

נציגות הנהלה בישיבות הוועד

לבחון מיזוג או ביטול קבוצות ברנקו וייס וקשר עם העירייה

בדיקת ארגון ימי שיא

עדלאידע

היעדרות מורים והחלפה

לדאוג לcooler ליד א-ג

מתקן אופניים

בדיקת היצע מערכת לימודית

תרומת שעות ע"י הורים

דרכי פעולת ועדת אסיפה

עדכון ופרסום חוברת עקרונות וכן החלטות אסיפה

 

Comments