ועד הורים


הוועדה\תפקיד:

ועד הורים

מה לא עובד:

לא מוגדרת מערכת היחסים מול אסיפת בית ספר,

יוצר גוף סקטוריאלי במערכת שמתיימרת להתעלות מעל סקטוריאליות.

תאור עובדתי של המצב:

מעט הורים פעילים, בעיקר מטפלים בנושאי בטיחות וחזות. מתבלבל עם ועדת ביקורת וועדת קשרי קהילה.

איפה הדילמה

האם צריך ועד הורים? אם כן- האם ניתן להגדיר אותו ככפוף לאסיפה? מה תפקידו? כיצד נבחרים אליו? האם הורה שגם מורה יכול להיות בועד הורים? האם הורה שגם מורה יכול להיות יו"ר ועד הורים?

Comments