וועדות‏ > ‏

מנהל וסגן


הוועדה\תפקיד:

מנהל + סגן

מה לא עובד:

האחריות המשפטית הכרוכה בתפקיד מנהל התיכון מהגדרה של משרד החינוך לא תואמת את ההגדרה הפנימית של הסגן.

תאור עובדתי של המצב:

יוגב מתאר שההגדרה הלא אחידה מקשה עליו להתמקם בתפקיד, ושזה עלול להוות בעיה גם בהמשך הדרך עם התפקיד הזה. בכל בתי הספר השש שנתיים יש מנהל כללי ומנהל חטיבה או תיכון תחתיו שלא מוגדר כסגן וזה מאפשר את ההיררכיה שחיפשנו ללא בעיה. תפקיד הסגן הוא תפקיד נפרד במשרד החינוך מתפקיד המנהל, לא מוכר מקום בו מנהל שנבחר רשמית ונושא באחריות פורמלית הוא גם סגן.

איפה הדילמה

האם להתאים את הגדרות התפקיד הפנימיות להגדרות תפקיד של משרד החינוך?

Comments