וועדות‏ > ‏

ועדת תקציב


הוועדה\תפקיד:

ועדת תקציב

מה לא עובד:

לא קיימת בפועל. לא היו מתנדבים השנה.המנהלים מנהלים לבד ובזהירות.

תאור עובדתי של המצב:

יוצר צוואר בקבוק צר מדי בניהול הכלכלי של גבעול.

איפה הדילמה

כיצד לשתף צוות הורים ותלמידים. כיצד ליצור תיעדוף נכון של תקציבים, המביא בחשבון קולות רבים ורצונות וצרכים רבים, אך יחד עם זאת- מקצועיות של צוות פדגוגי, ואת אחריות המנהלים.

Comments