וועדות‏ > ‏

ועד העמותה


הוועדה\תפקיד:

ועד עמותה

מה לא עובד:

בעלות רשמית על התיכון, אך צריכה להיות כפופה לאסיפת בית החינוך. אחריות כבדה מאד על כתפי חברי הועד. העמותה קריטית לחיי כל בית החינוך ולתיכון בפרט.

תאור עובדתי של המצב:

לאחר שנה של משברים וחילוקי דעות, הגענו למצב של ועד חזק ויציב שמכבד את הנהלת בית החינוך ואת האסיפה, וחי בשלום עם כך.

ישנה הגדרת תפקיד מתוקף החוק.

איפה הדילמה

האם ועד העמותה יכול לפטר עובדים? האם ועד העמותה יכול להיות כפוף לאסיפה? כיצד הוא נבחר? מי חבר בו? האם חבר ועד עמותה יכול לשבת בועדת מורים? (כנציג ו/או כנבחר הורים…)

האם יכול להיות חבר ועדת מורים?

Comments