וועדות

פירוט הועדות (לחצו על שם הועדה להסבר נוסף, ועדכונים שוטפים לגבי הפעילות):

עושים סדר : יום עבודה להסדרת הוועדות והתפקידים בגבעול

אחרי שבאספה עלה הצורך להסדיר את התפקידים והוועדות בגבעול, ישב צוות ההיגוי על המדוכה, איך להפוך כזו משימה גדולה למשהו מעשי. הצוות החליט להתמקד השנה בכל אותם דברים שמוגדרים בבית הספר ולא עובדים, או שעובדים למרות שאף פעם לא הגדירו אותם. 
ביום שישי הקרוב יתקיים יום עבודה פתוח, בהשתתפות ועד הורים, ועדת ביקורת, 
ועד עמותה, צוות ניהול, ועדת תקציב, ועדת קשרי קהילה, צוות וכל מי שרוצה לתרום, שבו יוגדרו התפקידים והוועדות:
מה האחריות שלהם? 
מה הסמכות שלהם?  
מי יכול להיבחר אליהם ומתי?


ניהול הפעילות היומיומית של בית החינוך - הרשות המבצעת

הפעילות היומיומית מנוהלת על ידי ועדות שונות המורכבות מחברי הקהילה. בכל פעילות ועדה יכולים להיות מעורבים כל אנשי הקהילה – תלמידים, אנשי צוות והורים. פה המקום להתעדכן ולהתוודע לפעילותן של הוועדות השונות המנהלות את הפעילות השוטפת של בית החינוך. כאן תוכלו לקרוא סיכומי ישיבות, להתוודע לחברי הוועדה, ללמוד באילו תחומים עוסקת כל וועדה ועוד...