special

מצורפים כל דפי התירגול מהתקופה האחרונה בה
השלמנו את ארבעת פעולות החשבון במספרים שברים פשוטים.

מומלץ לתרגל גם בחופשה, בהצלחה.
ą
ניהול אתר גבעול,
30 בנוב׳ 2013, 9:33
ą
ניהול אתר גבעול,
30 בנוב׳ 2013, 9:31
ą
ניהול אתר גבעול,
30 בנוב׳ 2013, 9:39
ą
ניהול אתר גבעול,
30 בנוב׳ 2013, 9:36
ą
ניהול אתר גבעול,
30 בנוב׳ 2013, 9:37
ą
ניהול אתר גבעול,
30 בנוב׳ 2013, 9:39
Comments