אסיפת קהילה ביום שישי 30.11

נשלח 17 בנוב׳ 2018, 21:24 על ידי neta Silberg
האסיפה תעסוק בשני נושאים:
המשך דיון בנושא האופניים החשמליים
המשך דיון בנושא טלפונים ניידים בתלתון ד-ו
לאחר שקלול תוצאות ההצבעה בכל אחד מהנושאים עם ההצבעות מימי רביעי יפורסמו התוצאות.
החלטות האסיפה ייכנסו לתוקף לאחר פרסום התוצאות.


Comments