אספת בית ספר 7.11

נשלח 5 בנוב׳ 2012, 7:25 על ידי טל הופמן

ביום רביעי 7.11 בשעה 8.15

אספת בית ספר

הנושא:

החלטות ועדת לב יפורסמו על לוחות המודעות

כולם מוזמנים

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה

Comments