אספה ביום ד' 14.9

נשלח 10 בספט׳ 2016, 5:25 על ידי טל הופמן

 

 

עיצוב רקעאספה מס' 2

אסיפת גבעול

ביום רביעי 14.9 בשעה 8.50

באולם גבעול

נושא ראשון : ערעור ועדת טיולם על ההחלטה מיום רביעי 7.9. הצעת ועדת טיולים – מחנה נחל אלכסנדר יתקיים באביב (אפריל- מאי)

נושא שני : בחירת ועדת טיולים. מועמדות יש להגיש בחגיגת ועדות ביום שני 12.9

נושא שלישי : בחירת נציגים לפרלמנט הארצי של בתי הספר הדמוקרטים. מועמדות יש להגיש בחגיגת ועדות ביום שני 12.9

תגיעו תצביעו תשפיעו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comments