נושא לאסיפה 14.3.12

נשלח 11 במרץ 2012, 14:02 על ידי sapir@givol.org
בשעה 8.15 תתקיים אספת צלצולים
הצעות יש להעביר עד יום שני 12.3

וועדת אסיפה .
Comments