נושא לאסיפה 14.12.11

נשלח 12 בדצמ׳ 2011, 9:30 על ידי sapir@givol.org
# הצבת לוקרים בבית הספר לשימושם של הילדים.
השימוש בלוקרים יהיה בתשלום (ההצעה תובא גם לאספת קהילה ומחייבת רוב משותף בשתי האספות) .

וועדת אסיפה.
Comments