עדכון לקראת אספה ביום רביעי 29.5 - מבנה ארגוני ועדות.

נשלח 26 במאי 2013, 5:36 על ידי טל הופמן
מזכירים לכם
ביום רביעי הקרוב אספה לאישור ארגוני של הועדות לקראת בחירות
מצרפת את רשימת הועדות  עם עדכונים - העדכונים מודגשים
חוזרת ומזכירה - אם מי מחברי הקהילה רוצה להביא את אחת ההצעות לדיון והצבעה באספת קהילה (אספת שישי) נא לעדכן את ועדת אספה עד יום רביעי טרם ההאספה.  
 
ועדת אספה  
 
ĉ
טל הופמן,
26 במאי 2013, 5:36
Comments