תכנון סדר יום


הצעת אסיפה ליום 6.2.19

פורסם: 3 בפבר׳ 2019, 21:55 על ידי: neta Silbergביום רביעי 6.2 תעלה לדיון הצעת וועדת אסיפה בנושא כללים מיוחדים לאסיפת צלצולים.

אסיפת הצלצולים שונה מהאסיפות האחרות בגבעול. האווירה בה שמחה ,עליזה, ומעודדת שירה, תנועה, ריקוד, מחיאות כפיים והתלהבות מצד המשתתפים. התנהלות זו של האסיפה מצריכה לדעתנו כללים שיתייחסו לאסיפה זו בלבד.
  1. עד היום לא היה סדר דוברים באסיפת צלצולים וההצבעות על השירים היו מיד לאחר השמעת פס הקול .
    היות ולעיתים מבקשים הנוכחים להתבטא ולהעיר הערות אנו מציעים להוסיף סדר דוברים רק למקרים שאינם קשורים לשירים עצמם. חברת הקהילה תצביע, תבקש להירשם כדי לומר דבר מה וכשתקבל את אישור וועדת אסיפה, תוכל להעלות את הדברים.


  2. באסיפה רגילה , מי שנכנס 15 דקות לאחר תחילת האסיפה לא מורשה לקחת חלק בהצבעה היות ולא שמע את הדיון .
    אנו מציעים שבאסיפת צלצולים, כל מי שנכנסת מאוחר ושומעת את השיר העומד להצבעה,  תוכל להצביע, גם אם היה זה השיר האחרון שמושמע.

  3. באסיפה רגילה אסורה מחיאת כפיים .
    אנו מציעים כי באסיפת צלצולים תותר מחיאת כפיים כאות שמחה לשיר שקיבל הרבה קולות וגם כעידוד לשיר מסוים וזאת עד להנחיית חבר ועדת אסיפה להפסיק את מחיאות הכפיים.


  4. למרות האווירה השונה מאסיפה רגילה שוועדת אסיפה מבקשת להקנות לאסיפת צלצולים, על המשתתפים להישמע להנחיית חבר ועדת אסיפה להפסיק כשמתבקש וזאת כדי לאפשר לעמוד בלוח הזמנים ובסדר היום של האסיפה. כלומר, מותר לשמוח, מותר לעודד, מותר לרקוד ומותר למחוא כפיים כי הרי בשירים אנו עוסקים, אך כשמגיעה הבקשה להפסיק, מפסיקים מ

מוזמנים לבוא, להשתתף, להשמיע את דעתכם ולהשפיע.

עדכון אסיפה מיום 28.1.19

פורסם: 3 בפבר׳ 2019, 21:54 על ידי: neta Silberg

באסיפה האחרונה עלתה לדיון והצבעה הצעתם של קבוצת נחנכים מתלתון ד-ו לאפשר שימוש בטלפונים ניידים ב"יום ההפוך " שהוא אחד מאירועי פורים בבית החינוך.
ההצעה לא עברה .

עדכון 13.1

פורסם: 12 בינו׳ 2019, 22:35 על ידי: neta Silberg

קהילה יקרה ,

 

באסיפה הקהילתית שנערכה ביום שישי , 28/12 , התקיים דיון בנושא יום היער בתלתון ד-ו .

 צוות התלתון וטל הרכזת הפדגוגית של בית החינוך סקרו בפני הנוכחים את מהלך הפעילות ביער במלל וסרטון.

בסוף הדיון נערכה הצבעה שקולותיה יצורפו לאסיפה שנערכה ב2/1.

 

כמו כן החל דיון בהצעתה של ורד להגדיר את הזמן בין הגשת הצעות לדיון באסיפה באותו נושא ל12   חודשים .

מגוון הדעות בדיון הביא את ועדת אסיפה להחלטה שיש צורך לקיים דיון מעמיק בנושא בבית החינוך ולאחר

שיתקיים תובא ההצעה לדיון  נוסף באסיפה.

 

ביום רביעי , 2/1 , המשיך הדיון באסיפה בנושא יום היער בתלתון ד-ו ולאחר שהושלם סדר הדוברים נערכה

הצבעה שיחד עם קולות האסיפה הקהילתית אישרה את מודל העבודה של יום היער ברוב קולות .

להצעה המקורית נוספה הערה כי על צוות ד-ו להכין תכנית חלופות  מסודרת לימים בהם

לא מתקיים יום היער במתכונתו הרגילה עקב מזג האוויר או סיבות אחרות .

בהצלחה לתלתון ד-ו בהמשך פעילות יום היער .

 

 

באסיפה השבוע ( 9/1) עברה ברוב קולות הצעתה של נטע לצמצם ולעדכן את אתר האינטרנט של גבעול לעמוד

אחד ( "עמוד נחיתה " ) שבו יהיו קישורים קבועים והודעות.

לאחר דיון מעמיק ומעניין בו נטלו הנחנכים חלק פעיל וחשוב הוחלט כי מנהלי בית החינוך יוציאו "קול קורא"

לקהילה להקים צוות שידון  אלו לשוניות להשאיר מהאתר הקיים היום ומה לחדש ולרענן.

כמו כן ניתן המנדט לוועדת מדיה להעשיר את האתר החדש בתכנים , תמונות  וסרטונים מחיי היום יום בגבעול

באופן שוטף.

בהזדמנות זו מאחלת ועדת אסיפה הצלחה לוועדת מדיה החדשה שהחלה את עבודתה החשובה בתיעוד כל

הקורה בבית החינוך.

 

באסיפה בשבוע הבא , 16/1 , תעלה לדיון והצבעה הצעתו של רשף בנושא סגירת מגרש הספורט בשעת הדיונים

השבועיים של האסיפה עקב הרעש הרב שמפריע למהלך התקין של הדיונים .

נשמח לראותכם נוטלים חלק פעיל בדיוני האסיפה .

ועדת אסיפה

אסיפה ביום רביעי 16.1

פורסם: 29 בדצמ׳ 2018, 23:14 על ידי: neta Silberg   [ עודכן 12 בינו׳ 2019, 22:35 ]

תעלה לדיון והצבעה הצעתו של רשף בנושא סגירת מגרש הספורט בשעת הדיונים

השבועיים של האסיפה עקב הרעש הרב שמפריע למהלך התקין של הדיונים .

אסיפה ביום רביעי 2.1

פורסם: 29 בדצמ׳ 2018, 23:13 על ידי: neta Silberg

המשך דיון ביום יער שבועי בתלתון ד-ו
בשל רשימת הדוברים הארוכה בשבוע שעבר לא הסתיים הדיון בנושא. תוצאות אסיפה זו ואסיפת הקהילה שהתקיימה בנושא ביום שישי יפורסמו בהמשך.

סיכום פעילות עד 28.12

פורסם: 29 בדצמ׳ 2018, 23:12 על ידי: neta Silberg

בשבועיים האחרונים התקיימו אסיפות בכמה נושאים
1. אסיפת צלצולים, בה בחרנו את הצלצולים שיושמעו במהלך החודש הקרוב. 
2.  2 אסיפות (אחת ביום ד', והשנייה ביום ו'), שדנו על קיום יום יער אחת לשבוע בתלתון ד-ו.
מפאת רשימת דוברים ארוכה ביום ד' האחרון, הדיון ימשיך ביום ד' הקרוב. 
3. הצעה להגביל דיון חוזר בהחלטת אסיפה לתקופה של 12 חודשים. נושא זה עלה גם הוא לדיון באסיפת שישי, ובינתיים הוסכם באסיפה שהייתה, שיוקם צוות חשיבה שיבחן את הנושא, ויציע הצעה מגובשת יותר לאסיפה, שתכלול גם התייחסות מורחבת לנושא ערעורים באותה השנה. ההצעה תעלה לדיון המשך גם ביום ד' בעוד שבועיים, ואז תתקבל ההחלטה הסופית. 

שימו לב- ביום ד' 16.1.19, נדון בהצעה לרענן ולצמצם את אתר האינטרנט של גבעול.

הצעה להקים צוות מדיה 28.11

פורסם: 24 בנוב׳ 2018, 22:10 על ידי: neta Silberg

ביום ד' הקרוב, ה-28.11, תתקיים ב-8:50 באולם, אסיפה שתדון בהצעה להקים "צוות מדיה", שיפעל בגבעול בתחומי התיעוד והכנת תוצרי מדיה (תמונות וסרטים), לטובת הצרכים והמטרות השונות של העשייה בגבעול. ההצעה מבקשת להגדיר את האחריות על הציוד, ולהקצות תקציב לטובת רכישת ציוד נוסף על הקיים.

אסיפת קהילה ביום שישי 30.11

פורסם: 17 בנוב׳ 2018, 21:24 על ידי: neta Silberg

האסיפה תעסוק בשני נושאים:
המשך דיון בנושא האופניים החשמליים
המשך דיון בנושא טלפונים ניידים בתלתון ד-ו
לאחר שקלול תוצאות ההצבעה בכל אחד מהנושאים עם ההצבעות מימי רביעי יפורסמו התוצאות.
החלטות האסיפה ייכנסו לתוקף לאחר פרסום התוצאות.


אסיפה ב 21.11 המשך דיון בטלפונים ניידים בתלתון ד-ו

פורסם: 17 בנוב׳ 2018, 21:22 על ידי: neta Silberg

ביום ד' האחרון התקיימה אסיפהבנושא השימוש בטלפונים ניידים בתלתון ד'-ו'.
ההצעה שהוצעה ע"י קבוצת בנות מהתלתון, מדברת על החזרת השימוש בטלפונים ניידים בזמן ההפסקות בלבד.
התקיים דיון ענייני, ונוכחות מרשימה של נחנכים ונחנכות, והובעו דעות רבות בעד ונגד. בנוסף הוצגו לפני הנוכחים ציטוטים מחוזר מנכ"ל בנושא שימוש בטלפונים ניידים בבתי ספר, והושם דגש על כך שהשימוש בטלפונים ניידים מסוכן לבריאות.
עקב רשימת הדוברים הארוכה, האסיפה לא הסתיימה, ודיון ההמשך וההצבעה בסופו, נדחו ליום ד' הקרוב, ה-21.11, וזאת כדי לאפשר לכל מי שנרשם לבוא לידי ביטוי.

אסיפה ביום רביעי 14.11

פורסם: 10 בנוב׳ 2018, 22:19 על ידי: neta Silberg

האסיפה השבוע ביום ד', ב-8:50, תהייה בנושא: טלפונים ניידים לגילאי ד-ו. גם אסיפה זו תהייה אחת מתוך שתיים שידונו בנושא זה.
נחנכי ד-ו מבקשים לערער על ההחלטה שהתקבלה בשנה שעברה ומעלים לדיון את ההצעה הבאה:
 שנחנכי ונחנכות ד'-ו', יהיו רשאיים להשתמש במכשירי טלפון ניידים, רק בשעות ההפסקות של גבעול. (8:00-8:15, 10:25-10:55, 13:20-14:00)

1-10 of 68